Jeugdbeleid

Voetballen bij sva Papendorp betekent maximale inzet, goed gedrag, loyaliteit en zonder uitzondering volgen van de regels van de vereniging en de KNVB.

Sport en opvoeding gaan hand in hand. Zoals onze missie ook luidt, wij zijn meer dan voetbal. Wij bereiden onze jeugd voor op de toekomst in het voetbal en naast het voetbal. Onze gediplomeerde jeugdtrainers en jeugdcoördinatoren hebben de taak om zowel sportief als opvoedkundig het maximale te halen uit een kind. Hierbij spelen één op één gesprekken, personal coaching en observatie een grote rol. De voetbaltalenten uit de omringde wijken kunnen dus rekenen op een professionele begeleiding binnen een veilig familiare omgeving.

Om onze jeugdbeleid “voetbal en meer…” tot een succesvol formule te maken, zijn wij een samenwerking aangegaan met gemeente Utrecht, stichting JoU, Sport Utrecht en de KNVB. Immers, een succesvolle toekomst van ieder kind is voor ieders belang.

Wij hebben een tuchtcommissie binnen de vereniging in het leven geroepen die meldingen van wangedrag beoordeelt, gesprekken met betrokkenen aangaat, corrigeert en zo nodig straffen uitdeelt. Dit is hard nodig ter bescherming van de jeugd en onze vereniging.