Vrijwilligers

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Iedere bijdrage hoe klein het ook is wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen en daarvoor moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger.

Een andere reden om meer leden te activeren tot vrijwilligers is dat het actief participeren binnen de vereniging ook voor een grotere betrokkenheid van de leden zorgt. Een stukje eigenaarschap (tonen van initiatief en verantwoordelijkheid) leidt ook tot een bredere gedragenheid binnen SVA Papendorp en tot een grotere saamhorigheid.

Bij interesse kan je aanmelden op de club bij Hassan Rahmani of door te bellen naar 06 24 32 91 92 (Bachir).